Курс намењен машинским техничарима за компјутерско конструисање - други разред. Упознавање са толеранцијама мера и облика, основама прорачуна машинских елемената, нераздвојивим и раздвојивим спојевима, еластичним везама и цевни водовима.