Упутства, објашњења, наставни материјал и друго за ученике саобраћајне струке.