Блок часова из Практичне наставе у вези познавања саоабраћајних прописа